НОВИНИ

Избор на изпълнител за пране на болнично бельо за нуждите на МБАЛ“ Рахила Ангелова“ АД .Изпиране на болнични текстилни материали.

Информация за извършени плащания за месец 10.2016г.Идентификационен номер на електронната преписка: 26, дата на публикуване: 05.01.2016 г. Публична покана с номер 9049365- дата на публикуване: 05.01.2016г. Приложения към публичната покана Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на събраните оферти Договор за изпълнение на обществена поръчка- дата на публикуване 02.04.2016г. Информация за извършени плащания – информация публикувана на 18.03.2016г. Информация за извършени плащания – информация публикувана на 31.05.2016г. Информация за…

Read more Leave a comment

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, град Перник

Идентификационен номер на електронната преписка: 25, дата на публикуване: 17.12.2015 г. Публична покана с номер 9049116- дата на публикуване: 17.12.2015г. Приложения към публичната покана Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на събраните оферти Договор за изпълнение на обществена поръчка- дата на публикуване 02.04.2016г.  

Read more Leave a comment

Комплексно банково обслужване на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, гр. Перник, включващо всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството

Идентификационен номер на електронната преписка: 23, дата на публикуване: 11.12.2015 г. Публична покана с номер 9048904- дата на публикуване: 11.12.2015г. Приложения към публичната покана Разяснения по документацията за участие с изх. № 2891/ 17.12.2015г.- дата на публикуване 17.12.2015г. Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на събраните оферти Договор за изпълнение на обществена поръчка

Read more Leave a comment

“Доставка на канцеларски материали, медицински формуляри и други печатни изделия по образец на възложителя за нуждите на МБАЛ “Рахила Ангелова“ АД, град Перник”

Идентификационен номер на електронната преписка: 21, дата на публикуване: 06.10.2015 г. Публична покана с номер 9046532– дата на публикуване: 06.10.2015г. Приложения към публичната покана Документация; 1 – Доставка на канцеларски материали – ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА  Доставка на канцеларски материали- Ценова оферта шаблон Доставка на медицински формуляри и други печатни изделия по образец на възложителя-Техническа оферта- шаблон Доставка на медицински формуляри и други печатни изделия по образец на възложителя- Ценова оферта шаблон Връзка към Портала за обществени…

Read more Leave a comment

„Доставка на препарати за дезинфекция за нуждите на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, гр. Перник”

Идентификационен номер на електронната преписка: 19, дата на публикуване: 03.05.2015 г. Публична покана с номер 9042456- дата на публикуване: 03.05.2015г. Приложения към публичната покана Връзка към Портала за обществени поръчки на Агенция по обществени поръчки Протокол за работата на комисията, заедно с приложение– дата на публикуване-20.07.2015г. Информация за освобождаване на гаранция за участие Информация за извършени плащания- дата на публикуване: 17.09.2015г. Информация за извършени плащания – информация публикувана на 28.04.2016г. Информация за извършени плащания –…

Read more Leave a comment

Транспорт на болни на хемодиализно лечение от област Перник въз основа на утвърден график от дома им до отделението по хемодиализа на МБАЛ «Рахила Ангелова» АД, град Перник и обратно

Идентификационен номер на електронната преписка: 18, дата на публикуване: 27.04.2015 г. Публична покана с номер 9041211– дата на публикуване: 27.04.2015г. Приложения-към-публичната-покана Връзка към Портал за обществени поръчки на Агенция по обществени поръчки Протокол за работата на комисията- дата на публикуване-20.05.2015г. Договор за изпълнение на обществена поръчка- дата на публикуване 20.06.2015г. Информация за извършени плащания – информация публикувана на 18.02.2016г. Информация за извършени плащания – информация публикувана на 18.03.2016г. Информация за извършени плащания – информация…

Read more Leave a comment

Основен ремонт на Първо вътрешно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД, включващ строително монтажни работи по приложена количествена сметка

Идентификационен номер на електронната преписка: 16, дата на публикуване: 25.03.2015 г. Публична покана с номер 9040197- дата на публикуване: 25.03.2015 г. Приложения към публичната покана Разяснения по документацията за участие с изх. № 654/ 27.03.2015г.- дата на публикуване 27.03.2015 г. Разяснения по документацията за участие с изх. № 655/ 27.03.2015г.- дата на публикуване 27.03.2015 г. Разяснения по документацията за участие с изх. № 658/ 30.03.2015г.- дата на публикуване 30.03.2015 г. Разяснения по документацията за…

Read more Leave a comment

Основен ремонт на Първо вътрешно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД, включващ строително монтажни работи по приложена количествена сметка

Идентификационен номер на електронната преписка: 14 Публична покана с номер 9039714– дата на публикуване: 12.03.2015г. Приложения-към-публичната-покана Съобщение до средствата за масово осведомяване Връзка към Портал за обществени поръчки на Агенция по обществени поръчки Разяснения по документацията за участие– дата на публикуване: 17.03.2015г. Съобщение за оттегляне на публична покана с предмет: „Основен ремонт на Първо вътрешно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД, включващ строително монтажни работи по приложена количествена сметка“

Read more Leave a comment

Избор на изпълнител за денонощна невъоръжена физическа охрана, сигнално охранителна техника и видеонаблюдение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД, град Перник, съгласно спецификация

Идентификационен номер на електронната преписка: 13 Публична покана с номер 9039691– дата на публикуване: 12.03.2015г. Приложения към публичната покана Съобщение до средствата за масово осведомяване Връзка към Портал за обществени поръчки на Агенция по обществени поръчки Протокол за работата на комисията Договор за изпълнение на обществена поръчка- дата на публикуване 01.04.2015г. Информация за извършени плащания по договор изпълнение на обществена поръчка- информация публикувана на 17.09.2015г. Информация за извършени плащания – информация публикувана на 20.10.2015г.…

Read more Leave a comment

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа на персонала и безплатна гаранционна поддръжка на нова и неупотребявана медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД, гр. Перник, включваща следните апарати: 1. Интензивен инкубатор за новородени и недоносени деца – 1 брой; 2. Неонатален респиратор – 1 брой

Идентификационен номер на електронната преписка: 12 Публична покана с номер 9039696– дата на публикуване: 12.03.2015г. Приложения към публичната покана Съобщение до средствата за масово осведомяване Връзка към Портал за обществени поръчки на Агенция по обществени поръчки Протокол за работата на комисията- дата на публикуване: 23.04.2015г. Договор за изпълнение на обществена поръчка- дата на публикуване 02.06.2015г. Информация за извършени плащания- дата на публикуване: 20.08.2015г.

Read more Leave a comment