image001                                                                        image003

МБАЛ „Рахила Ангелова” АД – гр. Перник получи апаратура,  дарена от

Благотворителната Инициатива „Българската Коледа”

 

МБАЛ „Рахила Ангелова” АД е една от болниците в страната, избрани и получили медицинска апаратура, закупена със събраните средства от Благотворителната инициатива „Българската Коледа” от Кампанията 2016/2017г. Въпреки многото кандидатстващи болници и голямата нужда от подобна медицинска апаратура, МБАЛ „Рахила Ангелова” АД беше класирана и получи дарението. Апаратурата, за която кандидатстваше болницата и беше определена от Експертния съвет за закупуване е Ултразвуков апарат за диагностика в детска възраст и неонатология.

На 03.11.2017г. Ехографът беше доставен и въведен в експлоатация в Детско отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД – гр. Перник. Лекарите, работещи в отделението преминаха успешно през необходимия обучителен курс за работа с апарата и вече активно работят с него. Освен, че  ще бъде изключително полезен за ранната диагностика в детска възраст, апаратът ще облекчи и подобри цялостния лечебно-диагностичен процес в отделението.

Ръководството на болницата изказва най-искрена благодарност и съпричастност към каузата на Благотворителната инициатива на Президента на Република България – „Българската Коледа” и се надява и на бъдещо съвместно сътрудничество.

 

image005   image007     image009