НАЧИН ЗА ДИРЕКТНО ИЗБИРАНЕ :

Първо се избира кода на гр. Перник – 076

След това, ако вътрешният номер започва с цифрата 2, се избира код 688 

Или ако вътрешният номер започва с цифрата 3, се избира код 687 .

И накрая съответния вътрешен номер на отделението, с което желаете да се свържете.

Пример: Ако желаният вътрешен номер е 365, избирате: 076 687 365 .

Ако желаният вътрешен номер е 265, избирате: 076 688 265 .

ОТДЕЛЕНИЕ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ –
ТЕЛ.

СТАРША СЕСТРА – ТЕЛ.

РОДИЛНО

АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

(А Г О)

Д-Р ЛАЗОВ –226

ЙОРДАНОВА – 377

Михайлова – 365

Родилна зала – 308

Родилно и патология – 398

Гинекология – 380

НЕВРОЛОГИЧНО

Д-Р МЛАДЕНОВ –247

СЛАВОВА – 224; 240

Секретар – 297

УРОЛОГИЯ

Д-Р ПАНЧЕВ – 383

МИРЧЕВА – 393

Секретар – 228

ТРАВМАТОЛОГИЯ

Д-Р МИЛКОВ – 225

ИЛИЕВА – 385

Секретар – 228

РЕАНИМАЦИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ (О А И Л)

Д-Р ЕВЛОГИЕВ -229

Лекари – 312

КРАСИМИРОВА – 220; 326

ХИРУРГИЯ

Д-Р СТАНКОВ – 267

Лекари – 373

НИКОЛОВА – 323; 332; 338

Приемен кабинет – 217

КРЪВНА БАНКА

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ (О Т Х)

Д-Р НИКОЛОВ 321

ТЕРЗИЕВА – 321; 222

КОЖНО

Д-Р СЛАВЧЕВА291

ТОДОРОВА – 291

ИНФЕКЦИОЗНО

Д-Р ПАВЛОВА – 316

МИХАЙЛОВА – 367

ХЕМОДИАЛИЗА

(Ц Х О)

Д-Р МАНОВА 208

Лекари – 288

НЕНКОВА – 343; 289

Нефрологичен кабинет – 251

РЕНТГЕН и СКЕНЕР

ОТДЕЛЕНЕИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Д-Р МИТОВА – 374

Лекари – 390

ПЕТРОВА – 281; 391; 379

Скенер /болница/ – 249

I-ВО ВЪТРЕШНО КАРДИОЛОГИЧНО

Д-Р АЛЕКСОВ – 339

МАГДАЛЕНА ИВАНОВА 235

Сестри – 369

Секретар – 271

II-РО ВЪТРЕШНО ТЕРАПЕВТИЧНО

Д-Р ВАСИЛЕВ – 284

САШКА ИВАНОВА – 303; 278

Секретар – 271

УШНО

Д-Р РАНГЕЛОВ – 203; 331

Лекари – 205

ВОЙЧИНА – 201

ОЧНО

Д-Р НИКОЛОВА – 325

ГУГА ГЕОРГИЕВА – 368

ДЕТСКО

Д-Р АНТОНОВА – 387

ТАШЕВА – 397; 399

НОВОРОДЕНИ

НЕОНАТОЛОГИЧНО

МИКРО-ПЕДИАТРИЧНО

Д-Р МАРИНОВА342

СТОЯНОВА – 342

ПСИХИАТРИЧНО

Д-Р АНГЕЛОВА – 311

Лекари – 214

СТОЕВА – 375

Психолог – 318

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Д-Р ПАВЛОВА – 307

ПЕТРОВА – 307

МИКРО-БИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Д-Р АНДОНОВА-384

ЛЮСИ КИРОВА 

ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Д-Р ТОЧЕВА – 363

Рехабилитатори – 261

ТЕЛК I-ВИ СЪСТАВ

Д-Р ИВАНОВ – 394; 334

Сестри – 348

Картотека – 341

ТЕЛК II-РИ СЪСТАВ

Д-Р ИВАНОВА – 337; 309

Сестри – 233

ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧНО

Д-Р КОИЛИЧКА– 294

Лаборанти – 302

СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

Д-Р СТОИМЕНОВ – 344; 248

Секретар – 328

СПЕШНО ПРИЕМНО ОТДЕЛЕНИЕ

(С П О)

Д-Р МАРИО СТОЙНЕВ – 272

ВАСИЛЕВА – 298; 249

Хирургичен кабинет –
269

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Д-Р МИТОВ

ЖИВКОВА – 216

ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

 

Д-Р МИТОВ

КРУМОВА

I-ва Операционна – 381

II-ра Операционна – 382

ХИГИЕННО-ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ

Д-Р ВАСИЛЕВА – 243

ИВАНОВА инспектор – 241