МБАЛ „Рахила Ангелова” АД,

със седалище и адрес на управление:гр.Перник, ул.”Брезник” №2,

представлявано от Д-р Анатоли Верчов Митов-Изпълнителен директор

 

Предлага места за „Лекари-специализанти” по следните клинични     специалности на Места финансирани от държавата  за 2022г.:

1.Акушерство и гинекология

 2.Анестезиология и интензивно лечение

3.Педиатрия

Лицата, които биха желали да кандидатсват за МФД за 2022г. по обявените специалности, следва да заяват писмено желание в срок до 24.10.2021г. в Личен състав на лечебното заведение, находящ се в гр.Перник, ул.”Брезник” №2, МБАЛ”Рахила Ангелова”АД

 

Телефон за връзка: 076 688 207-Ирена Андонова