ТРУДОВО-ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ

СТРУКТУРА


Разположена е в самостоятелна обособена сграда извън основния корпус на болницата. Има изградени първи и втори лекарски състави.

Медицинската експертиза на работоспособността е неразделна част от диагностично-лечебната дейност на лечебното заведение.

 

ЛЕЧЕБНО – ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ


Трудово-експертната лекарска комисия освидетелства лицата по повод на:

  • Временна нетрудоспособност;
  • Трайно намалена или загубена работоспособност;
  • Други поводи предвидени в нормативните актове.

Началник 1-ви състав – Д-р Сергей ИВАНОВ
Началник 2-ри състав – Д-р Росица ИВАНОВА
Телефон: 076/688210, вътр. – З41, 348, 233