СТЕРИЛИЗАЦИОННА

Централна стерилизация се намира на приземния етаж на основния корпус на болницата.

Изградена е по Българо-Швейцарски проект.

Разполага със стерилизационни машини, работещи с пара под налягане и газова стерилизация с формалдехид.

В централна стерилизация работят добре обучени медицински сестри, автоклависти и санитари.

Началник – Д-р П. ПЕТРОВ
Старша мед. сестра – Антонина ЯНАЧКОВА
Телефон:076/ 688210, вътр. 216
Автоматично набиране: 076/688216