ХИРУРГИЧНО

СТРУКТУРА


Хирургично отделение е разположено на 4-тия етаж в основния Корпус на болницата. Отделението съхранява и обогатява традициите на 80-годишната си история.
Разполага с 45 болнични легла, обособени в два сектора:

  • Септичен сектор-10 легла
  • Асептичен сектор – 35 легла
  • 1 легло във ВИП стая със самостоятелен санитарен възел
  • Приемно-консултативен кабинет

 

ЛЕЧЕБНО – ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ


Хирургично отделение осигурява планова и спешна хирургична помощ на пациентите от Пернишка област.

Извършват се първични, вторични и консултативни прегледи; диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни със заболявания на стомашно-чревния тракт, както и хепатобиларна патология, включително и на панКреаса.

Оперативно лечение на: дефекти на коремната стена, мекотъканни травми и заболявания, гнойносептични заболявания; заболявания на млечната и щитовидна Жлеза, остри и хронични венозни и артериални заболявания на крайниците; оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдови реконструкции; изгаряния до 5% без пластиКа.

За осъществяване на лечебно-диагностичната си дейност, отделението използва съвременна лапаросКопсКа апаратура.

Пациентите се обслужват от висококвалифициран медицински персонал.

362_2
Началник отделение – Д-Р Симеон СТАНКОВ
Старша мед. сестра – Зорница НИКОВА
Телефони: 076/688210,
вътр. – 338, 332, 323;
Автоматично избиране: 076/687338;
076/687332; 076/687323.