УРОЛОГИЧНО

СТРУКТУРА


Урологично отделение е разположено на 4-тия етаж в основния корпус на болницата.

Отделението разполага с:

  • Приемно- консултативен кабинет;
  • Стационар с 10 легла;
  • Операционни зали.

 

ЛЕЧЕБНО – ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ


Урологично отделение оказва планова и спешна помощ на пациентите.

В отделението се извършват първични, вторични и консултативни прегледи; диагностика; консервативно и оперативно лечение на болни със заболявания на пикочо-половата система, трансуретрална езекция при заболявания на простатната жлеза.

За осъществяване на лечебно-диагностичната си дейност, отделението използва съвременна апаратура цистоскоп и ехограф.

В отделението работят лекари с призната специалност по урология и добре подготвени специалисти по здравни грижи.

 

Началник отделение – Д-р Анжело ПАНЧЕВ
Старша мед. сестра – Аделина ВЛАДИМИРОВА
Телефони: О76/ 688210,
вътр. – 393
Автоматично набиране: 076/687393