ПЪРВО ВЪТРЕШНО

СТРУКТУРА


Отделението е разположено на 2-рия етаж в основния корпус на болницата и разполага с 32 легла.

В отделението работят 9 лекари. От тях със специалност „Вътрешни болести“ – 4, кардиолози – 2, невролози – 2.

 

ЛЕЧЕБНО – ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ


Хирургично отделение осигурява планова и спешна хирурургия.

В отделението се осъществява диагностика и лечение на заболяванията на сърдечно-съдовата, дихателната, храносмилателната, отделителната системи и болестите на опорно-двигателния апарат.

Осигурена е вакуумно-кислородна инсталация, пълен набор за кардиопулмонална реанимация, перфузори,аспиратор, уефибрилатор, ЕКГ.

Пациентите са под 24-часовата грижа на висококвалифициран медицински персонал.

Приемно-консултативният кабинет работи по график, като консултира и хоспитализира всеки работен ден.

 

Началник отделение – Д-р Николай АЛЕКСОВ
Старша мед. сестра – Магдалена ИВАНОВА
Телефони: О76/ 688210,
вътр. – 286, 278
Автоматично набиране: 076/688278; 076/688286