ПСИХИАТРИЧНО

СТРУКТУРА


Отделението е с диспансер.

Разположено е на 3-тия етаж в сградата на Минна болница.

Разполага с 25 легла.

Към отделението има изграден приемно-консултативен кабинет.

 

ЛЕЧЕБНО – ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ


Отделението консултира и хоспитализира нуждаещите се пациенти.

В него се осигурява диагностициране и лечение на основни психични заболявания – шизофенна психоза; афективни разстройства; спешни състояния – остри кризи след стресови житейски състояния, суицидни опити и тревожни състояния.

Провежда се лечение на болни със зависимости – овладяване на острия стадий при алкохолизъм и периода на дезинтоксикация при пациенти с наркотична зависимост.

Прилага се съвременно биологично, психологично и социално лечение от висококвалифициран екип.

Началник отделение – Д-р Даниела АНГЕЛОВА
Старша мед. сестра – Капка СТОЕВА
Телефон: 076/ 688210.
Вътр. 375
Автоматично набиране: 076/687375