ОФТАЛМОЛОГИЧНО

СТРУКТУРА


Офталмологично отделение е разположено на първия етаж на основния корпус на болницата.

Отделението разполага с приемно-консултативен кабинет и една операционна зала.

 

ЛЕЧЕБНО – ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ


Офталмологично отделение оКазва планова и спешна помощ на пациентите, както от община перник така и от областта.

В отделението се извършват първични, вторични и консултативни прегледи; диагностика;консервативн 1 оперативно лечение на болни със заболявания на окото и придатъците му, лазер лечение на глаукома и вторичн атаракта, оперативно лечение – халацион и др.

За осъществяване на лечебно-диагностичната си дейност, отделението разполага с нужната апаратура.

Персоналът се състои от висококвалифицирани лекари и медицински сестри.

dr-kalinova-specializant

Началник отделение – Д-Р Антоанета НИКОЛОВА
Старша мед. сестра – Гюрга ГЕОРГИЕВА
Телефони: О76/688210,
вътр. – 368, 325, 331
Автоматично набиране: 076/687368;
076/687325; 076/687331.