ОТДЕЛЕНИЕ ПО УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

СТРУКТУРА


Отделението по ушно-носно-гърлени болести се намира на първия етаж на основния корпус на болничното заведение.

Разполага с:

  • Приемно-консултативен кабинет;
  • Аудиологичен сектор;
  • Операционна зала.

 

ЛЕЧЕБНО – ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ


В отделението се извършват първични, вторични и консултативни прегледи; диагностика, консервативно и оперативно лечение.

За осъществяване на лечебно-диагностичната си дейност, отделението използва съвременна апаратура, набор за микроларингохирургия, универсален ОРЛ стол и др.

В отделението работят лекари с призната специалност по Оториноларингология и квалифициран персонал по здравни грижи.

Началник отделение – Д-Р Славчо РАНГЕЛОВ
Старша мед. сестра – Надя ЙОРДАНОВА
Телефони:076/ 688210,
вътр. 2О1
Автоматично набиране: 076/688201