ТРАНСФУНЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

СТРУКТУРА


Отделението е разположено в самостоятелно обособена част от основния корпус на болницата.

Обособени са следните сектори:

  • Донорен сектор
  • Сектор експедиция
  • Имуно-хематологична лаборатория

 

ЛЕЧЕБНО – ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ


Основна дейност на отделението е кръвонабирането.

Промоция на доброволно и безвъзмездно кръвонабиране.

Подбор на донорите на кръв и кръвни съставки.

Правилно съхранение на взетата от донорите недиагностицирана и диагностицирана кръв и кръвни съставки.

Контрол на срока на годност на кръвните съставки.

Отделението снабдява лечебните заведения на територията на област Перник с кръв и кръвни съставки.

Гарантира 24-часово обслужване на нуждаещите се от спешна и планова хемотрансфузионна терапия.

В отделението се извършва изледване на кръвна група и Rh; изследване на еритроцитни тела; изследване за съвместимост; трансфузионен надзор.

Началник отделение – Д-р Николай НИКОЛОВ
Старша мед. сестра – Виолета ТЕРЗИЕВА
Телефон: 076/ 688210,
Вътр. 321
Автоматично набиране: 076/687321