ХЕМОДИАЛИЗА

СТРУКТУРА


Отделението се намира на партерния етаж на основния корпусна болницата. Разполага със 7 диализни поста, разпределени в две зали.

 

ЛЕЧЕБНО – ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ


Отделението е специализирано за лечение на пациенти с ОБН и ХБН чрез различни форми на извънбъбречни методи за очистване на кръвта.

Извършва:

  • Подготовка на пациенти с напреднала ХБН за хемодиализно лечение;
  • Осъществява амбулаторно лечение на пациенти в преддиализен стадий с еритропоетин и желязо
  • Хемодиализно лечение;
  • Амбулаторна перитонеална диализа;
  • Наблюдение и подготовка на болни, чакащи за бъбречна трансплантация.

Отделението работи на трисменен режим на 7 диализни поста с апарати „FREZENIUS“ 4008В и „FREZENIUS“ 4008S и разполага с модерна апаратура за подготовка на питейната вода чрез обратна осмоза за нуждите на хемодиализната процедура.

Началник отделение – Д-р Вяра ЦЕРОВСКА 
Старша мед. сестра –  Снежина НЕНКОВА
Телефон: 076/ 688 210,
Вътр. 289
Автоматично набиране: 076/688289