ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

СТРУКТУРА


Операционният блоk се намира на 3-тия и 4-тия етаж на основния корпус на болницата.

Разполага с два блока:

  • 1-ви операционен блок: операционни зали, обслужващи хирургично, урологично и АГ отделения;
  • 2-ри операционен блок операционни зали, обслужващи хирургично, травматологично и УНГ отделения.

Операцонните зали са оборудвани със съвременна медицинска апаратура, необходима за извършването на оперативната дейност.

Началник Операционен блок – Д-р Петър ПЕТРОВ
Старша мед. сестра – Емилия Крумова
Телефон: 076/ 688 210,
Вътр. 381
Автоматично набиране: 076/687381