НЕОНАТОЛОГИЧНО

СТРУКТУРА


Отделението е обособено на етажа на Акушеро-гинекологично отделение и разполага с 15 легла.

 

ЛЕЧЕБНО – ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ


В отделението се осигурява:

  • Кардиопулмонална адаптация на новородените;
  • Първа помощ на рисково новородените деца.

Отделението е оборудвано с респиратор, неонатални монитори за жизненоважни показатели, лампи за фототерапия; интензивен неонатален инкубатор и работни кувьози; перфузорни помпи; система за овлажнен кислород.

За здравето и живота на новородените деца се грижи висококвалифициран лекарски екип, 4 медицински сестри и 8 акушерки.

 

Началник отделение – Д-р Мария МАРИНОВА
Старша акушерка – Десислава АСЕНОВА
Телефони: 076/ 688 810.
Вътр. – 342, 308
Автоматично набиране: 076/687342; 076/687308.