НЕВРОЛОГИЧНО

СТРУКТУРА


Отделението е разположено на партерния етаж в основния корпус на болницата в непосредствена близост до компютърен томограф.

Отделението има 25 легла, от които:

  • Интензивни легла – 9 легла;
  • ВИП стая-1 легло;
  • Приемно-консултативен кабинет.

 

ЛЕЧЕБНО – ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ


Извършват се първични и вторични неврологични прегледи, диагностика, лечение и професионални грижи от медицинските специалисти на заболявания на централната и периферната нервна система.

Осигурява спешна хоспитализация и интензивна терапия и за болни с остро разстройство на мозъчното оросяване.

Висококвалифицираният лекарски екип осигурява консултативна и лечебна дейност и в ЦСМП.

024_1370936096
Началник отделение – Д-р Петър МЛАДЕНОВ
Старша мед. сестра – Диана Кулаксъзова
Телефони
: 076/688210.
вътр. – 240,224,247
Автоматично набиране: 076/688240;
076/688224; 076/688247.