КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧНО

СТРУКТУРА


Отделението е разположено на първия етаж на Минна болница.

Разполага с 10 легла в това число: Приемно-консултативен кабинет

 

ЛЕЧЕБНО – ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ


В отделението се извършва специализирана помощ на следните кожни заболявания:

  • Остро протичащи бактериални инфекции;
  • Алергични контактни заболявания;
  • Тежко протичащи форми на псориазис и др. кожни заболявания.

Извършва висококвалифицирана консултантска дейност на пациентите от област Перник.

Началник отделение – Д-р Емилия СЛАВЧЕВА
Старша мед. сестра – Ганка РОМАНОВА
Телефон: 076/688210.
Вътр. – 291
Автоматично набиране: 076/688291