ИНФЕКЦИОЗНО

СТРУКТУРА


Отделението се намира в сградата на Минна болница, 2-ри етаж.
Разполага с 15 болнични легла:

  • Интензивни легла – 2 легла
  • Приемно-консултативен кабинет

 

ЛЕЧЕБНО – ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ


В отделението се извършват първични консултативни прегледи, прием на болни и вторични прегледи. Лекуват се всички инфекциозно болни, подлежащи на задължителна болнична изолация и лечение, рискови •онтингенти по епидемиологични показания, болни с тежко протичане и усложнения на инфекциозни заболявания.

Началник отделение – Д-р Валентина ПАВЛОВА
Старша мед. сестра – Милена МЛАДЕНОВА
Телефон: 076/688210.
Вътр. – 367
Автоматично набиране: 076/687367