ВТОРО ВЪТРЕШНО

СТРУКТУРА


Отделението е разположено на 2-рия етаж в основния корпус на болницата и разполага с 32 легла.

 

ЛЕЧЕБНО – ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ


В отделението се осъществява диагностика и лечение на заболяванията на сърдечно-съдовата, дихателната, храносмилателната, отделителната системи и болестите на опорно-двигателния апарат.

Осигурена е вакуумно-кислородна инсталация, перфузори,аспиратор, дефибрилатор, ЕКГ.

Пациентите са под 24-часовата грижа на висококвалифициран медицински персонал.

Приемно-консултативниятКабинет работи по график, като консултира и хоспитализира всеки работен ден.

В отделението работят –  2 лекари със специалност „Гастренетерология“, –  2 ендокринолози , –  1 пулмолог, –  4 Вътрешни болести.

 

Началник отделение – Д-р Васил ВАСИЛЕВ
Старша мед. сестра – Сашка ИВАНОВА
Телефони: О76/ 688210,
вътр. – 286,278
Автоматично набиране: 076/688278; 076/688286