АКУШЕРО – ГИНЕКОЛОГИЧНО

СТРУКТУРА


Отделението се намира на 5-тия етаж в основния корпус на болницата.

Разполага с 30 легла, разпределени в:

  • Сектор родилен – 15 легла
  • Сектор патологична бременност – 5 легла
  • Сектор гинекологичен -10 легла
  • Приемно-1 консултативен кабинет За осъществяване на оперативна дейност отделението разполага с 1 операционна зала, оборудвана с апарат за обща анестезия и инструментариум, интерупционна зала.

 

ЛЕЧЕБНО – ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ


Отделението осигурява качествена акушеро-гинекологична помощ на нуждаещите се.

Осъществява ранна и висококвалифицирана диагностика на нозологичните единици и адекватна лечебна дейност.

Родилната зала е оборудвана с реанимационна система, осигуряваща аспирация, подаване на кислород, директна топлина за първи грижи за новороденото. В сектор патологична бременност чрз ултразвуково изследване се проследява развитието на плода.

Висококвалифициран екип от медицински специалисти осъществява диагностика и лечение на възпалителни заболявания, оперативно лечение на преканцерозни, доброкачествени новообразования и други заболявания на женските полови органи, прекъсване на бременност по желание и при медицински показания.

Началник отделение – Д-р Ивайло ЛАЗОВ
Старша акушерка – Елена МИХАЙЛОВА
Телефони: 076/ 688 210,
Вътр. – 226, 329, 365, 380, 398
Автоматично набиране: 076/688226;
076/687329; 076/687365;
076/687380; 076/687398