СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

СТРУКТУРА


Отделението е разположено в самостоятелно обособена част от основния корпус на болницата.

 

ДЕЙНОСТ


Отделението извършва:

  • Съдебно-медицински експертизи – оглед и аутопсия на починали от насилствена и ненасилствена /скоро-постижна/смърт по искане на органите на правораздаването;
  • Прегледи /освидетелстване/ на живи лица във връзКа с квалификацията на телесните повреди за наказателно-правната и гражданско-правната практика по нареждане на органите на правораздаването, по желание на пострадалите, техните близки;
  • Съдебно-медицински експертизи по писмени данни; по документи и материали от следствени и съдебни дела.

Началник-отделение – Д-р Румен СТОИМЕНОВ
Телефон
: 076/ 688210.
Вътр. – 344
Автоматично набиране: 076/687344