СПЕШНА ПОМОЩ

СТРУКТУРА


  • Противошокова зала;
  • Манипулационна зала;
  • Лекарски кабинети;
  • Зали за диагностично уточняване и престой до 24 часа.

 

ДЕЙНОСТ


Отделението разполага със обща площ 114,33 кв.м. и е разположено в досегашната база на ЦСМП.

Осигурени са реанимационен, хириргичен, педиатричен и терапевтичен медицински екипи.

dr-stoinev-nachalnik-speshno-otdelenie-1

Началник отделение – Д-р Марио СТОЙНЕВ
Ст. мед. сестра – Тотка ФИЛИПОВА
Телефон: 076/688210,
Вътр. – 294, 302
Автоматично набиране: 076/688294,076/687302