ПАТАЛОГОАНАТОМИЧНО

СТРУКТУРА


Разполага с:

  • Хистологична и цитологична лаборатория;
  • Аутопсионна зала;
  • Хистотека за съхранение на парафинови блокчета и хистологични препарати.

 

ЛЕЧЕБНО – ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ


Извършва изследвания и анализ на оперативен материал, постъпил от клинични отделения на болницата и здравни заведения в Пернишка област.

Осъществява прецизна диагностика чрез хистологични и цитологични изследвания.

Началник отделение – Д-р Невена КОИЛИЧКА
Ст. лаборант – Светла ВАСИЛЕВА
Телефон: 076/688210,
Вътр. – 294, 302
Автоматично набиране: 076/688294, 076/687302