АПТЕКА

Болничната аптека се намира на партера на основния корпусна болницата.

Обемът дейност в аптеката дава възможност за задоволяване нуждите от медикаменти и медицински консумативи на отделенията в лечебното заведение.

Има изградена локална компютърна мрежа.

Добре обученият персонал допринася за провеждане на адекватна лекарствена политика на болницата.

342

Управител – М.Ф. Людмила КОВАЧЕВА
Телефон: 076/ 688210, вътр.  219
Автоматично набиране: 076/688219