АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

СТРУКТУРА


  • Счетоводство с касова служба;
  • Отдел Личен състав;
  • Отдел Информационно обслужване;
  • Отдел Автотранспортно обслужване;
  • Отдел Материално-техническо обслужване;
  • Централна стерилизация.

Изп. директор – Д-р  Анатоли Верчов МИТОВ

тел.: 076/ 601 360

Зам. директор Медицински дейности – Д-р Симеон СТАНКОВ
тел.: 076/ 601 360

Главен счетоводител – Йорданка ПАРЛАПАНСКА
тел.: 076/688273

Главна мед. сестра – Снежана ВИДЕНОВА
тел.: 076/688285