КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

Клинични пътеки, за които лечебното заведение е сключило договор с НЗОК за 2016г.

№ на КП Наименование на клиничните пътеки
1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск Бл.1 и Бл.2
3 Оперативни процедури за задържане на бременност Бл.1 и Бл.2
4 Преждевременно прекъсване на бременността Бл.1 и Бл.2
5 Раждане Бл.1 и Бл.2
6 Грижи за здраво новородено дете
16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик
29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация  Бл.1
33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения  Бл.1
37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик Бл.1
41.2 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система под 18 год.
50 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза Бл.1
52 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив Бл.1
53 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив Бл.1
62 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи Бл.1
63 Лечение на епилептичен статус Бл.1 и Бл.2
68 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт Бл.1
69 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт Бл.1
71 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво Бл.1
72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт Бл.1
74 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума Бл.1
75 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) Бл.1
76 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания Бл.1
78.1 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет над 18 год.
84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен  пиелонефрит Бл.1 и Бл.2
88.1 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 год.
98 Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром

A-при лица над 18год.

Б-при лица под 18год.-Бл.1

101 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D Бл.1 и Бл.2
104 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения Бл.1 и Бл.2
105 Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески
106.1 Токсоалергични реакции при лица над 18год.
106.2 Токсоалергични реакции при лица под 18год.
107 Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови
111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст
113.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична) Бл.1 и Бл.2
114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма Бл.1 и Бл.2
115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми Бл.1 и Бл.2
130 Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност Бл.1 и Бл.2
133 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми Бл.1 и Бл.2
134 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му Бл.1 и Бл.2
137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност
138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност Бл.1 и Бл.2
139 Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести Бл.1 и Бл.2
140 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести Бл.1 и Бл.2
141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур
143 Трансуретрална простатектомия
145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища Бл.1 и Бл.2
147 Оперативни процедури върху мъжка полова система Бл.1 и Бл.2
149 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност Бл.1 и Бл.2
151 Реконструктивни операции в урологията Бл.1 и Бл.2
152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища Бл.1 и Бл.2
153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища Бл.1 и Бл.2
154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност Бл.1 и Бл.2
155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност Бл.1 и Бл.2
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани Бл.1 и Бл.2
160 Нерадикално отстраняване на матката Бл.1 и Бл.2
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи Бл.1 и Бл.2
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи Бл.1 и Бл.2
164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената Бл.1 и Бл.2
171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
179 Оперативни процедури върху апендикс Бл.1 и Бл.2
180 Хирургични интервенции за затваряне на стома Бл.1
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство Бл.1 и Бл.2
182 Оперативни процедури при хернии Бл.1 и Бл.2
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация Бл.1 и Бл.2
184 Конвенционална холецистектомия  Бл.1 и Бл.2
185 Лапароскопска холецистектомия  Бл.1 и Бл.2
190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност Бл.1 и Бл.2
192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции Бл.1
193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 Бл.1 и Бл.2
194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия Бл.1 и Бл.2
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания Бл.1
199 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания Бл.1 и Бл.2
200 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния Бл.1
208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми Бл.1 и Бл.2
209 Хирургично лечение при травма на главата Бл.1 и Бл.2
210 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение Бл.1 и Бл.2
216 Спешни състояния в гръдната хирургия Бл.1 и Бл.2
219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност Бл.1 и Бл.2
220 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност Бл.1 и Бл.2
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник Бл.1 и Бл.2
226 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност Бл.1 и Бл.2
227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност Бл.1 и Бл.2
228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията Бл.1 и Бл.2
229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област Бл.1 и Бл.2
235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) Бл.1 и Бл.2