СПРАВКА ЗА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН СТАТУС

На следния адрес на Национална агенция за приходите можете да направите справка за здравноосигурителен статус: https://inetdec.nra.bg/