УПРАВЛЕНИЕ

Д-р Анатоли МИТОВ

Изпълнителен директор на МБАЛ „Рахила Ангелова“, гр. Перник

тел.: 076/ 601 360

 

Д-р Симеон СТАНКОВ

Заместник- директор Медицински дейности

тел.: 076/ 601 360