СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

I . МБАЛ „ Рахила Ангелова“  АД обявява следните свободни места за лекари:

 ТЕЛК

Лекари

 

Първо вътрешно отделение

Лекари  с призната специалност  вътрешни болести  или кардиология – 2 места

 

Второ Вътрешно отделение

1.Лекар със специалност  Вътрешни болести  – 1 място

2.Лекар с призната специалност пулмология – 1 място

 

ОАИЛ

1.Анестезиологични сестри

2.Реанимационни сестри

 

Хирургично отделение

Лекар – ординатор  със специалност „Хирургия“ –  2 места

 

Акушеро – гинекологично отделение

1.Лекар – специализант

2.Лекар – ординатор със специалност „Акушерство и гинекология”

 

Неонатологично отделение

1.Лекар – ординатор със специалност „Детски болести” или „Неонатология“

2.Лекар със специалност Неонатология  или лекар със специалност детски болести и курс по кардиопулмонална  ресусцитация на новородени

 

Неврологично отделение

1.Лекар – ординатор със специалност „Нервни болести” -1 място

 

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

1.Лекар  специализант

2.Лекар – ординатор със специалност „ Анестезиология и реанимация”

 

Отделение по ушно – носно – гърлени болести

1.Лекар – ординатор със специалност „Ушно – носно – гърлени болести”

 

Отделение  по педиатрия

1.Лекари  със специалност „Педиатрия”  – 2 места

2.Лекар специализант по детски болести

 

 II.МБАЛ „ Рахила Ангелова” АД обявява свободни места за специалисти по здравни грижи на основен трудов договор както следва:

 1.Медицински сестри в Спешно-приемно отделение, ОАИЛ и други отделения

2.Акушерки в АГО

3.Лаборанти за  Клинична лаборатория и Рентгеново отделение

 

Ние Ви предлагаме:
– Работа в професионална обстановка;
– Стимулираща работна среда;
– Атрактивно възнаграждение;
– Трудов договор

 

Телефони за контакти: 076/ 688207; 076/ 688210; 076/ 688285;

Моля, изпращайте автобиографии на следния адрес: mbalpk@abv.bg . Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на събеседване.