МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Свободни места за лекари-специализанти в МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, гр. Перник:

На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Обн. ДВ бр. 7 от 27.01.2015г., предвид нуждите от лекари в отделенията на лечебното заведение, МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, гр. Перник обявява следните свободни места за лекар- специализант в лечебното заведение:

Желаещите да станат част от екипа на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, гр. Перник следва да представят посочените по-долу документи:

– Заявление (свободен текст);

– Диплом за завършено медицинско образование (копие);

– Автобиография;

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на събеседване.