ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ

В изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве /2014-2020/ МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД, гр. Перник разкрива Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве. Подробна информация за дейностите, които се извършват в центъра ще намерите в приложените документи:

 

 

Центъра предлага извършване на  неонатален слухов скрининг.

Цел: ранна диагностика и своевременна интервенция при деца с увреждания на слуха

 Групи:  всички новородени деца

 

Комплексно обслужване за бременни жени и деца:

-Информационни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и  или амбулаторно проследяване и лечение

 

 

Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на деца с увреждания, хронични заболявания, бременни жени и родилки, хоспитализирани в болницата и превенция на изоставянето на деца.

Предоставяне на специализирана консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждане,  деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патология на бременността на място в здравно-консултативния център

Лице за контакти:  Ралица Николаева Петрова   тел. :  0893469502