ИСТОРИЯ НА БОЛНИЦАТА

МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД гр. Перник съхранява и обогатява традициите на 110-годишната си история. Днес тя е модерно здравно заведение,което предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на нуждаещите се от активно лечение.

Болницата разполага с 290 легла, разпределени в 15 болнични отделения. За ефективността на лечението и възстановяването на пациентите работят и 13 приемно-Консултативни кабинети, 4 медико-диагностични лаборатории и 2 отделения без легла, обособени в диагностично-Консултативен блок. Осигурена е модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност. Висококвалифицираният медицински персонал с вещина прилага обичайните и най-новите технологии и методики в болничната дейност и успешно работи
за по-доброто качество на живот на своите пациенти.

„Рахила Ангелова“АД е разположена в центъра на гр.Перник с удобни комуникационни връзки за всички населени места в областта.
Пациентите се настаняват в уютни болнични стаи, всяка от тях с телевизор, свързан в kабелна мрежа, осигурена е възможност за телефонна връзkа с дома, инсталирани са автомати за топли и разхладителни напитки, а болничната храна е съобразена с прилаганото лечение. Болницата разполага с красив двор с много зелена площ.

МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД работи по договор с районната здравноосигурителна каса гр.Перник.
За здравето и живота на пациентите се грижат 121 лекари, 113 от които са с призната специалност, 180 медицински сестри, 24 акушерки, 5 рехабилитатори, 22 медицински лаборанти, 8 рентгенови лаборанти, 2 фелдшери и 178 санитари и други специалисти.