МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник

  

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

 УВАЖАЕМИ  ДАРИТЕЛИ,

От свое име, от името на цялото ръководство и целия персонал на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД,  изказвам  искрена благодарност към всички Вас за подкрепата, съпричастността и отзивчивостта в условия на тежка епидемия и криза.

Вашата помощ е жизнено важна, в настоящия труден момент. Уверявам Ви, че Вашето дарение е от изключителна важност и подпомогна да защитим живота и здравето, както на пациентите, така и на целия медицински персонал на лечебното заведение в борбата с COVID-19.

Имам удоволствието и честта да Ви съобщя, че МБАЛ”Рахила Ангелова”АД  вече разполага с нова линейка “FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA 250SDFB BX”, с което обявявам край на дарителската кампания.

Сърдечно благодаря за отзивчивостта, сърдечността и проявената човечност.  С ваша помощ,  пациентите и персонала на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД получиха подкрепа и надежда за живот в борбата с COVID-19.

Бъдете здрави!

Благодаря, че ви има!

С уважение !

Д-р Анатоли Митов

Изпълнителен директор на  МБАЛ „Рахила Ангелова”


ДАРИТЕЛИ :

 1. АЛЕКСАНДЪР НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ
 2. СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ГЕБОВ
 3. ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ МАЛЧЕВ
 4. БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОРИСЛАВОВ
 5. СИЛВИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
 6. АНАТОЛИ КИРИЛОВ ИЛИЕВ
 7. ЦВЕТЕЛИНА ПЛАМЕНОВА ФАНДЪКОВА
 8. МАРИЯ ТОДОРОВА ПЕЙЧЕВА
 9. ВЛАДИМИР  ГЕОРГИЕВ  ДИЧЕВ
 10. МАРИН ТОШКОВ ПЕШЕВ
 11. СВЕТЛИН ПЛАМЕНОВ СТОЯНОВ
 12. КИРИЛ АНГЕЛОВ КИРИЛОВ
 13. ИРАЯ ЕООД
 14. АННА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
 15. ДОЛЯ КРАСИНОВА АЛЕКСИЕВА
 16. РУСИ ЛЮБОМИРОВ ПОПОВ
 17. АНЕЛИЯ ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА
 18. МИРА БОНЕВА
 19. СИЛВАНА КИРИЛОВА ГАДЖОВА
 20. БОНЕККС ЕООД
 21. ПЛАМЕН БОНЕВ
 22. ДАВИД БОНЕВ
 23. ВАСИЛ АЛЬОШИН
 24. АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
 25. СТЕФКА БОРИСОВА НЕНОВА

 

                         


МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД гр. Перник съхранява и обогатява традициите на 110-годишната си история. Днес тя е модерно здравно заведение,което предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на нуждаещите се от активно лечение.

Болницата разполага с 290 легла, разпределени в 15 болнични отделения. За ефективността на лечението и възстановяването на пациентите работят и 13 приемно-Консултативни кабинети, 4 медико-диагностични лаборатории и 2 отделения без легла, обособени в диагностично-Консултативен блок. Осигурена е модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност. Висококвалифицираният медицински персонал с вещина прилага обичайните и най-новите технологии и методики в болничната дейност и успешно работи за по-доброто качество на живот на своите пациенти.