МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник

  

Уважаеми госпожи и господа,

Ръководството на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, гр. Перник, открива дарителска сметка за набиране на средства  за закупуване на апарат за хемодиализа за отделението по „Хемодиализа”. Хемодиализата е начин за очистване на кръвта при остра и хронична бъбречна недостатъчност. Апарата за хемодиализа е сигурност за лекарите, за пациентите, чиито качество и продължителност на живот са в пряка зависимост от хемодиализата.

Даренията могат да бъдат правени по следната банкова сметка:

   Централна кооперативна банка АД, клон Перник

    IBAN:   BG 56 CECB 9790 1024 0919 04 

    BIC:      CECBBGSF

 

     Предварително Благодирим на всички хора с широки сърца.

 

 

                         


МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД гр. Перник съхранява и обогатява традициите на 110-годишната си история. Днес тя е модерно здравно заведение,което предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на нуждаещите се от активно лечение.

Болницата разполага с 290 легла, разпределени в 15 болнични отделения. За ефективността на лечението и възстановяването на пациентите работят и 13 приемно-Консултативни кабинети, 4 медико-диагностични лаборатории и 2 отделения без легла, обособени в диагностично-Консултативен блок. Осигурена е модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност. Висококвалифицираният медицински персонал с вещина прилага обичайните и най-новите технологии и методики в болничната дейност и успешно работи за по-доброто качество на живот на своите пациенти.