hospital , .

hospital.

началоЗа насконтакт

Многопрофилна болница за активно лечение "Рахила Ангелова" АД гр.Перник


Подай сигнал за корупция

За нас

Изп. директор -
 Д-р Иван ЕВЛОГИЕВ
тел.: 076/ 601 360
МБАЛ "Рахила Ангелова" АД гр. Перник съхранява и
обогатява традициите на 110-годишната си история. Днес
тя е модерно здравно заведение,което предлага
квалифицирана болнична диагностична, лечебна и
рехабилитационна помощ на нуждаещите се от активно лечение.

Болницата разполага с 290 легла, разпределени в 15 болнични отделения.
За ефективността на лечението и възстановяването на пациентите работят
и 13 приемно-Консултативни кабинети, 4 медико-диагностични лаборатории
и 2 отделения без легла, обособени в диагностично-Консултативен блок.
Осигурена е модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност.
Висококвалифицираният медицински персонал с вещина прилага обичайните
и най-новите технологии и методики в болничната дейност и успешно работи
за по-доброто качество на живот на своите пациенти.Зам. директор Медицински дейности -
Д-р Людмил НИКОЛОВ
тел.: 076/ 601 360
МБАЛ „Рахила Ангелова"АД е разположена в центъра на гр.Перник с удобни комуникационни връзки за всички населени места в областта.
Пациентите се настаняват в уютни болнични стаи, всяка от тях с телевизор, свързан в kабелна мрежа, осигурена е възможност за телефонна връзkа с дома, инсталирани са автомати за топли и разхладителни напитки, а болничната храна е съобразена с прилаганото лечение. Болницата разполага с красив двор с много зелена площ.
МБАЛ „Рахила Ангелова" АД работи по договор с районната здравноосигурителна каса гр.Перник.
За здравето и живота на пациентите се грижат 121 лекари, 113 от които са с призната специалност, 180 медицински сестри, 24 акушерки, 5 рехабилитатори, 22 медицински лаборанти, 8 рентгенови лаборанти, 2 фелдшери и 178 санитари и други специалисти.

 


© 2006 МБАЛ "Рахила Ангелова" АД гр.Перник. Всички права запазени

web design http://www.transsoft-co.com/